Wonder Web
leave
a request
menu
UA EN RU

Інтеграція amoCRM із сайтом API

AmoCRM одна з найпопулярніших CRM.

У цій статті ми створимо угоду в “Нерозібраному”, контакт та компанію.

Створюємо файли інтеграції

Створюємо теку amo, наприклад, у корені сайту.
Файли всередині:
amo.php
access.php
config.php
get.php
cookie.txt
tokens.txt
Назви можуть бути довільними.

Отримання ключів

Відкриваємо AmoCRM, заходимо до Установок > Інтеграції.
Тиснемо “+ Створити інтеграцію” та створюємо зовнішню інтеграцію
Вказуємо посилання на наш amo.php файл, ставимо галочку надання доступу та вводимо довільну назву та опис:

Отримуємо 3 ключі.
Відкриваємо config.php і вписуємо їх туди:


$subdomain   = ''; // поддомен AmoCRM
$client_secret = ''; // Секретный ключ
$client_id   = ''; // ID интеграции
$code     = ''; // Код авторизации
$token_file  = 'tokens.txt';
$redirect_uri = 'https://site.com/amo/amo.php';

Піддомен AmoCRM беремо з url нашої CRM
У $redirect_uri не забудьте змінити свій домен сайту

Потім йдемо у файл auth.php і вставимо наступне:

require_once 'config.php';

$link = "https://$subdomain.amocrm.ru/oauth2/access_token";

$data = [
 'client_id'   => $client_id,
 'client_secret' => $client_secret,
 'grant_type'  => 'authorization_code',
 'code'     => $code,
 'redirect_uri' => $redirect_uri,
];

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl,CURLOPT_USERAGENT,'amoCRM-oAuth-client/1.0');
curl_setopt($curl,CURLOPT_URL, $link);
curl_setopt($curl,CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type:application/json']);
curl_setopt($curl,CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($curl,CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt($curl,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);
$out = curl_exec($curl);
$code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($curl);
$code = (int)$code;

$errors = [
	301 => 'Moved permanently.',
 400 => 'Wrong structure of the array of transmitted data, or invalid identifiers of custom fields.',
 401 => 'Not Authorized. There is no account information on the server. You need to make a request to another server on the transmitted IP.',
 403 => 'The account is blocked, for repeatedly exceeding the number of requests per second.',
 404 => 'Not found.',
 500 => 'Internal server error.',
 502 => 'Bad gateway.',
 503 => 'Service unavailable.'
];

if ($code < 200 || $code > 204) die( "Error $code. " . (isset($errors[$code]) ? $errors[$code] : 'Undefined error') );


$response = json_decode($out, true);

$arrParamsAmo = [
	"access_token" => $response['access_token'],
	"refresh_token" => $response['refresh_token'],
	"token_type"  => $response['token_type'],
	"expires_in"  => $response['expires_in'],
	"endTokenTime" => $response['expires_in'] + time(),
];

$arrParamsAmo = json_encode($arrParamsAmo);

$f = fopen($token_file, 'w');
fwrite($f, $arrParamsAmo);
fclose($f);

print_r($arrParamsAmo);

Тут ми надсилаємо запит до AmoCRM для отримання токенів. Токени зберігаються в файл (45-57 рядки), ви можете зберігати їх у БД.
Запустіть файл https://site.com/amo/auth.php
Як результат у файлі tokens.txt повинні з’явитися дані.

Оновлення токена

Access token є тимчасовим та потребує оновлення.
Відкриваємо файл access.php та додаємо наступне:

require_once 'config.php';

$dataToken = file_get_contents($token_file);
$dataToken = json_decode($dataToken, true);

if ($dataToken["endTokenTime"] < time()) { $link = "https://$subdomain.amocrm.ru/oauth2/access_token"; $data = [ 'client_id' => $client_id,
    'client_secret' => $client_secret,
    'grant_type'  => 'refresh_token',
    'refresh_token' => $dataToken["refresh_token"],
    'redirect_uri' => $redirect_uri,
  ];

  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'amoCRM-oAuth-client/1.0');
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $link);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type:application/json']);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);
  $out = curl_exec($curl);
  $code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
  curl_close($curl);

  $code = (int)$code;
  $errors = [
    301 => 'Moved permanently.',
    400 => 'Wrong structure of the array of transmitted data, or invalid identifiers of custom fields.',
    401 => 'Not Authorized. There is no account information on the server. You need to make a request to another server on the transmitted IP.',
    403 => 'The account is blocked, for repeatedly exceeding the number of requests per second.',
    404 => 'Not found.',
    500 => 'Internal server error.',
    502 => 'Bad gateway.',
    503 => 'Service unavailable.'
  ];

  if ($code < 200 || $code > 204) die( "Error $code. " . (isset($errors[$code]) ? $errors[$code] : 'Undefined error') );

  $response = json_decode($out, true);

  $arrParamsAmo = [
    "access_token" => $response['access_token'],
    "refresh_token" => $response['refresh_token'],
    "token_type"  => $response['token_type'],
    "expires_in"  => $response['expires_in'],
    "endTokenTime" => $response['expires_in'] + time(),
  ];

  $arrParamsAmo = json_encode($arrParamsAmo);

  $f = fopen($token_file, 'w');
  fwrite($f, $arrParamsAmo);
  fclose($f);

  $access_token = $response['access_token'];

} else {
  $access_token = $dataToken["access_token"];
}

Якщо ви зберігали дані попереднього запиту БД, пропишіть отримання їх з БД (59-61 рядка).

Переходимо до інтеграції

Не наводитиму приклад html форми, потрібно обробити форму і передати в amo.php необхідні дані. Відкриваємо amo.php і додаємо:

require_once 'access.php';

$name = 'Имя клиента';
$phone = '+380123456789';
$email = 'email@gmail.com';
$target = 'Цель';
$company = 'Название компании';

$custom_field_id = 454021;
$custom_field_value = 'тест';

$ip = '1.2.3.4';
$domain = 'site.com';
$price = 0;
$pipeline_id = 5059931;
$user_amo = 0;

$utm_source  = '';
$utm_content = '';
$utm_medium  = '';
$utm_campaign = '';
$utm_term   = '';
$utm_referrer = '';

$data = [
  [
    "name" => $phone,
    "price" => $price,
    "responsible_user_id" => $user_amo,
    "pipeline_id" => $pipeline_id,
    "_embedded" => [
      "metadata" => [
        "category" => "forms",
        "form_id" => 1,
        "form_name" => "Форма на сайте",
        "form_page" => $target,
        "form_sent_at" => strtotime(date("Y-m-d H:i:s")),
        "ip" => $ip,
        "referer" => $domain
      ],
      "contacts" => [
        [
          "first_name" => $name,
          "custom_fields_values" => [
            [
              "field_code" => "EMAIL",
              "values" => [
                [
                  "enum_code" => "WORK",
                  "value" => $email
                ]
              ]
            ],
            [
              "field_code" => "PHONE",
              "values" => [
                [
                  "enum_code" => "WORK",
                  "value" => $phone
                ]
              ]
            ],
            [
              "field_id" => $custom_field_id,
              "values" => [
                [
                  "value" => $custom_field_value
                ]
              ]
            ]
          ]
        ]
      ],
      "companies" => [
        [
          "name" => $company
        ]
      ]
    ],
    "custom_fields_values" => [
      [
        "field_code" => 'UTM_SOURCE',
        "values" => [
          [
            "value" => $utm_source
          ]
        ]
      ],
      [
        "field_code" => 'UTM_CONTENT',
        "values" => [
          [
            "value" => $utm_content
          ]
        ]
      ],
      [
        "field_code" => 'UTM_MEDIUM',
        "values" => [
          [
            "value" => $utm_medium
          ]
        ]
      ],
      [
        "field_code" => 'UTM_CAMPAIGN',
        "values" => [
          [
            "value" => $utm_campaign
          ]
        ]
      ],
      [
        "field_code" => 'UTM_TERM',
        "values" => [
          [
            "value" => $utm_term
          ]
        ]
      ],
      [
        "field_code" => 'UTM_REFERRER',
        "values" => [
          [
            "value" => $utm_referrer
          ]
        ]
      ],
    ],
  ]
];

$method = "/api/v4/leads/complex";

$headers = [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer ' . $access_token,
];

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'amoCRM-API-client/1.0');
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://$subdomain.amocrm.ru".$method);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, 'amo/cookie.txt');
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR, 'amo/cookie.txt');
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
$out = curl_exec($curl);
$code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
$code = (int) $code;
$errors = [
  301 => 'Moved permanently.',
  400 => 'Wrong structure of the array of transmitted data, or invalid identifiers of custom fields.',
  401 => 'Not Authorized. There is no account information on the server. You need to make a request to another server on the transmitted IP.',
  403 => 'The account is blocked, for repeatedly exceeding the number of requests per second.',
  404 => 'Not found.',
  500 => 'Internal server error.',
  502 => 'Bad gateway.',
  503 => 'Service unavailable.'
];

if ($code < 200 || $code > 204) die( "Error $code. " . (isset($errors[$code]) ? $errors[$code] : 'Undefined error') );


$Response = json_decode($out, true);
$Response = $Response['_embedded']['items'];
$output = 'ID добавленных элементов списков:' . PHP_EOL;
foreach ($Response as $v)
  if (is_array($v))
    $output .= $v['id'] . PHP_EOL;
return $output;

На самому початку ми маємо список змінних, куди необхідно передати дані з форми, наприклад: $name = $_POST[‘name’];
У $pipeline_id необхідно записати id воронки, його можна отримати з url crm:
Відкриваємо розділ “Угоди”, беремо id воронки, що відкрилася (число в кінці url), або перемикаємо іншу.
До $user_amo повернемося трохи згодом. Заповнюємо решту змінних.

Масив $data заповніть інформацією на свій розсуд, згідно з документацією.

Отримання id полів

Отримання ідентифікаторів полів, користувачів та решти реалізовано через GET запити. Докладніше можна ознайомитись у документації, а для наших цілей я підготував окремий файл, потрібні ці дані. Відкриваємо файл get.php і додаємо до нього:

require_once 'config.php';

function printLink($method, $title, $subdomain) {
  echo ' ';
  echo "$title";
  echo ' ';
}

printLink('api/v4/leads/custom_fields', 'Список utm меток', $subdomain);
printLink('api/v4/users', 'Список пользователей', $subdomain);
printLink('api/v4/contacts/custom_fields', 'Список полей контакта', $subdomain);

Запустіть файл: https://site.com/amo/get.php
Ви побачите перелік посилань, перейшовши по яких отримуєте список id та інших параметрів полів для utm міток, користувачів, контактів. За аналогією можна переглянути інше. Повернемося до змінної $user_amo. Сюди потрібно вписати ID користувача, відповідального за угоду.
На цьому все, ліди будуть приходити в нерозібране, створювати контакт, підтягуватися в нього ім’я, телефон, а також кастомні поля, utm мітки, які були вказані в $data і назва компанії. Якщо вам потрібна допомога з інтеграцією CRM систем, напишіть нам 😉

Author Innocentiy Luzhnov

Creative content manager, “WonderWeb”

like?
Do you have a project?

let's discuss it, think it over and do it!